Aplicacions bàsiques del sistema operatiu

Pràctiques

  • Pràctica 1: Emprar l’editor bàsic de text (bloc de notes) i la calculadora
  • Pràctica 2: Emprar l’eina bàsica de tractament d’imatges
  • Pràctica 5: Emprar els jocs incorporats al sistema operatiu