El sistema operatiu

Pràctiques

  • Pràctica 1: Entendre el concepte de sistema operatiu i les seves funcionalitats
  • Pràctica 2: Entendre la relació existent entre el PC i el sistema operatiu
  • Pràctica 3: Conèixer l’existència de diferents sistemes operatius
  • Pràctica 4: Entendre el concepte de programari lliure i programari de propietat
  • Pràctica 6: Desplaçar-se i interactuar amb el sistema operatiu