Components de l'ordinador

Pràctiques

  • Pràctica 2: Conèixer i emprar el perifèrics bàsics d’un ordinador