Drets i deures dels internautes

Pràctiques

  • Pràctica 1: Conèixer els drets i deures fonamentals dels usuaris d'Internet: protecció de dades, imatge i intimitat
  • Pràctica 2: Conèixer els drets i deures referents al comerç electrònic
  • Pràctica 3: Conscienciar als usuaris respecte de la propietat intel·lectual