Mecanismes i mitjans d'accés a Internet

Pràctiques

  • Pràctica 1: Conèixer els requisits per accedir a Internet
  • Pràctica 2: Emprar el telèfon mòbil per accedir a Internet