Multi-user vitual environment (MUVE)

Pràctiques

  • Pràctica 1: Entendre el concepte d'entorn virtual multi-usuari
  • Pràctica 2: Diferenciar l'ús lúdic de l'educatiu en aquests tipus d'eina