Eines de treball col·laboratiu

A la societat actual, cada vegada més, les persones han de treballar col·laborativament per donar resposta als diferentes reptes que ens planteja el món modern. La globalització social i la tecnologia, permeten que les persones puguin treballar i col·laborar entre elles indepentment del lloc on es trobin. La resolució de problemes, la innovació i la generació de valor, fan necessari el treball multidisciplinar, on persones amb formació molt diversa han de treballar conjuntament per donar-hi resposta. Avui en dia, la capacitat del treball en equip, la coordinació, el lideratge i l'emprenedora són competències necessàries en les persones. Aquestes competències s'han de treballar en l'àmbit escolar per donar resposta a les necessitats de la societat i per garantir que les persones puguin integrar-se en elles.


Els centres educatius han de garantir que l'alumnat assoleixi un conjunt de competències bàsiques que estan desenvolupades al currículum competèncial. Per assolir-les, els centres han començat a introduir metodologies que permetin treballar-les. Una de les metodologies que ha anat guanyant protagonisme és el treball per projectes que requereix del treball col·laboratiu entre l'alumnat i de les eines digitals que el faciliten.

Una de les eines més extendides a l'àmbit educatiu és l'entorn G Suite for Education de Google. Aquest entorn de Google, gratuit per centres educatius, facilita un conjunt d'eines molt potents per facilitar el treball col·laboratiu i entorns d'aprenentatges. Entre elles, correu corporatiu, calendari i un conjunt d'eines de treball al núvol que integrades en el paquet Drive. Entre elles destaquen l'eina "Documents" que permet crear documents compartits i treballar en els col·laborativament. Podeu veure una introducció al google docs en aquest enllaç.


En el següent enllaç trobareu un llistat d'eines col·laboratives que us poden ser útils dins de la vostra activitat docent.