Crear una enciclopèdia virtual ("wiki") o un lloc Web senzill

La generació de coneixement de forma col·laborativa és una de les més grans aportacions de la nova societat de la informació. Les "wiki" són les grans protagonistes.

D'entre les seves funcionalitats més importants, destaquem que:

  • Permeten la construcció col·laborativa, pràcticament en temps real, de coneixement.
  • Faciliten la participació de múltiples persones.
  • Proporcionen eines de revisió de les diferents versions dels documents, de manera que els canvis es poden desfer i també refer.

Novament, hem escollit una eina de "Google" per mostrar com crear un lloc web senzill. Es tracta del Sites, una eina que proporciona les funcionalitats d'una "wiki" i que, de la mateixa manera, serveix per construir pàgines web senzilles.