Detectar necessitats i requeriments

Autor: Icons Land

Quan parlem de fer servir eines col·laboratives avançades, és molt important fer una primera detecció de les nostres necessitats i dels requeriments als quals les eines escollides hauran de donar resposta.

D'una banda:

  • Necessitem generar, realment, una nova eina col·laborativa? Disposem ja d'alguna eina que ens ofereixi el mateix servei?
  • Existeix alguna eina o plataforma que ens ofereixi les prestacions que requerim i a la qual ens puguem afegir?
  • Abans de realitzar l'elecció: tenim coneixement d'ús satisfactori d'aquesta eina? Podem nodrir-nos amb l'experiència d'alguna altra persona o grup de persones?

I d'una altra:

  • Quines són les nostres necessitats? Perquè i per a què necessitem aquestes noves eines?
  • Qui participarà en aquesta o aquestes noves eines col·laboratives? Quin és el seu perfil i habilitats tecnològiques?

L'espai virtual està ple d'eines i canals en desús i cal tenir en compte que, tot i que sovint són gratuïtes per a nosaltres (a nivell d'usuari) el cost de manteniment del maquinari i programari necessari per mantenir-les en funcionament és important. El suport a la indústria tecnològica l'hem d'evitar, sempre que sigui possible.

En aquest capítol, presentarem algunes eines col·laboratives, com ara els canals de xerrada en línia, els espais de discussió virtual, els diaris personals i les enciclopèdies virtuals. En el moment de crear aquestes eines, és important escollir bé i fonamentar les nostres decisions en factors i necessitats realistes.