Reconèixer connexions segures i certificades durant la navegació a Internet

Hi ha un parell d'elements que ens poden ajudar a identificar, més enllà de la informació que ens ofereixi una determinada pàgina web, si estem navegant a través d'una connexió segura i certificada.

  • L’adreça de l’espai web comença per “https”. Aquesta “s” final ens garanteix que la informació viatja per un canal segur (les dades passaran per un procés d'encriptació)

https

Https és un protocol de comunicació d'informació segur, mitjançant l'establiment d'una connexió segura mitjançant el protocol SSL, podeu informar-vos en aquest [https://blog.izooto.com/understanding-http-https-protocols/|http or https]] enllaç per veure les diferències entre els dos.

  • La presencia d'una icona amb forma de cadenat. Ens garanteix que la pàgina està construïda per una institució determinada. Si passem el ratolí per sobre o fem clic en la icona, el navegador ens informa de qui està verificant l'autenticitat de l'espai web.

Autentificació

Actualment, els navegadors com el Chrome o el Firefox avisen quan la connexió és segura o no, mitjançant un icono, podeu veure aquesta informació en aquest enllaç: webs segures