Emprar la signatura digital en gestions a Internet

Quan naveguem per Internet i accedim a un tràmit o gestió que requereix que la persona usuària s'identifiqui amb una signatura digital, trobem informació que ens alerta d'aquesta fet.

Es presenten dues alternatives:

  • O bé la pàgina web ens sol·licita autorització per accedir al nostre certificat i ens demana que introduïm la contrasenya que el protegeix (és el cas dels certificats que prèviament hem instal·lat en el navegador).
  • O bé ens demana que cerquem el certificat a través del nostre sistema informàtic. És el cas dels certificats IdCat que estan desats en el clauer.

Alternativament, s'ofereix una altra ruta només en el cas d'aquells serveis que es poden realitzar sense disposar de certificat. La persona usuària podrà, en aquestes ocasions, identificar-se posteriorment.