La importància de la signatura digital

 LazyCrazy - http://lazycrazy.deviantart.com/

El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, un ens realment especialitzat en aquests temes, defineix la signatura digital de la següent manera:

"La signatura electrònica és un concepte legal, neutral des d'una perspectiva tecnològica, que dóna cobertura a l'ús de qualsevol tecnologia que permeti obtenir les mateixes funcions, amb tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques, que la signatura de documents en suport paper."

Per tant, amb la signatura electrònica, i sempre que la nostra contrapart (aquella persona o institució amb la qual estem "signant" un document) estigui ben preparada, podrem autentificar-nos i fer declaracions i signar documents a tots els efectes (fins i tot a efectes jurídics i judicials).

Hem de tenir en compte que el seu ús encara no s'ha estès i que, per tant, no és molt freqüent. No obstant, cada vegada més, les administracions públiques estan incorporant aplicacions d'aquest tipus de signatura.

La signatura digital o electrònica ens evitarà desplaçaments innecessaris i ens ajudarà a realitzar diferents tipus de tràmits a través de la xarxa d'Internet.

Un bon exemple, el trobarem descrit al vídeo: "Eines d'administració electrònica per a la millora de la gestió municipal", un document elaborat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Mostra totes les eines d'Administració electrònica que serveixen per millorar la gestió municipal. S'accedeix a la informació pública i a la realització de tràmits mitjançant la Seu electrònica. Altres eines són: registre electrònic, idCAT, e-TAULER, e-NOTUM, Via Oberta, iArxiu, gestor expedients, TCAT.

Tipologies de signatures

Hi ha diferents tipologies de signatures, en aquest espai ens limitarem a esmentar-les:

- Classificació establerta a la Llei 59/2003:

  • Signatura electrònica ordinària.
  • Signatura electrònica avançada.
  • Signatura electrònica reconeguda.

- Classificació segons la naturalesa de la signatura:

  • Signatura electrònica convencional.
  • Signatura electrònica normativa.