Entendre el concepte de signatura digital

Autor: Webdesigner Depot

La signatura digital ajuda a identificar-nos virtualment, tot imitant la nostra signatura manual (per dir-ho d'una manera força col·loquial). Amb la nostra signatura electrònica podem acreditar la nostra identitat quan realitzem comunicacions, tràmits o gestions davant de les empreses, les entitats i les institucions públiques i privades.

Aquesta acreditació és totalment fiable, ja que hi ha una institució pública que certifica la validesa de la signatura. Per això, hem d'actuar amb diligència i prendre les precaucions necessàries per evitar que qualsevol altra persona conegui les contrasenyes que protegeixen aquesta signatura. La nostra signatura és i ha de ser intransferible.

Certificat

En resum, es tracta d'una eina o utilitat que ens permet "signar" documents digitalment, de manera que amb la nostra signatura electrònica podem aconseguir les mateixes finalitats que amb la nostra signatura "manual".