La signatura digital

Pràctiques

  • Pràctica 2: Prendre consciència sobre la importància de la signatura digital
  • Pràctica 3: Sol·licitar i configurar la signatura digital
  • Pràctica 4: Emprar la signatura digital en gestions a Internet
  • Pràctica 5: Reconèixer connexions segures i certificades durant la navegació a Internet