Realitzar estudis comercials i de mercat

Autor: Oliver Scholtz

Aprofitar el gran ventall d'informació que ens ofereix Internet, ens permetrà realitzar estudis comercials i de mercat.

D'una banda, podem cercar informació sobre el sector d'un determinat producte i accedir a tota la informació que hi estigui relacionada.

D'una altra banda, a través de l'ús de formularis i enquestes digitals, podem realitzar estudis de mercat entre els nostres potencials compradors. Existeixen moltes eines informàtiques que ens permetran analitzar els resultats des de diferents punts de vista: estadístics, econòmics, financers, etc.

A tall d'exemple, us presentem dos webs especialitzades al territori que depenen de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona respectivament.

La primera és l'institut d'estadística de Catalunya i la segona és l' Ubicat