Possibilitats laborals de les TIC i Internet

Pràctiques

  • Pràctica 2: Promocionar les pròpies aptituds i actituds professionals
  • Pràctica 3: Promocionar la pròpia activitat laboral com a emprenedor
  • Pràctica 5: Crear sinèrgies i contactes amb altres professionals