Els mitjans socials (social media)

Font de la imatge

Els mitjans de comunicació social són eines proporcionades per l'ordinador que permeten crear, compartir i intercanviar informació, interessos professionals, idees, imatges, vídeos… en les comunitats virtuals i les xarxes socials.

Els mitjans socials es defineixen com "un grup d'aplicacions basades en Internet construïdes sobre els fonaments ideològics i tecnològics de la Web 2.0, i que permeten la creació i l'intercanvi de continguts generats pels usuaris". En aquest context, i tenint en compte que aquestes aplicacions són relativament barates i fàcilment accessibles, tothom que tingui un ordinador i connexió a Internet pot publicar contingut i accedir a la informació publicada per altres usuaris. És un sistema de transmissió de moltes fonts a molts receptors en contrast amb els mitjans de comunicació tradicionals que segueixen un model de transmissió monològica (d'una única font a molts receptors).

Perquè els mitjans socials funcionin d'una manera fluïda cal que hi hagi una bona xarxa de comunicacions que permeti les connexions ràpides i de qualitat.

Font de la imatge: Social Media Writer

La presència als mitjans socials és rellevant per a les empreses i les organitzacions. Existeixen eines gratuïtes que mesuren l'impacte de les publicacions als diferents mitjans.

La gestió de les intervencions en els mitjans de comunicació social ha donat lloc a una nova professió: gestor de comunitats en línia (comunity manager, en anglès). La seva funció és crear, gestionar i dinamitzar una comunitat virtual a Internet.


Informació extreta de:

Social media
Gestor de comunitats en línia