L'etiqueta (netiquette)

Font de la imatge

L'etiqueta (en anglès, Netiquette, contracció de les paraules "network etiquette", «bones maneres a la xarxa») és un conjunt de normes de convivència i conducta a Internet per facilitar la comunicació i promoure el respecte entre les persones.

La intenció és reproduir a la xarxa les pautes de comportament que es fan servir a fora, presencialment, i evitar així conflictes i malentesos en la relació interpersonal, ja sigui en el correu, les entrades i els comentaris als blogs, fòrums, xats, xarxes socials o altres pàgines web.

Són regles redactades i recopilades per diferents col·lectius d'usuaris de la xarxa. Hi ha diverses classificacions segons qui les ha recollit.

Al 1995 l'IETF (Grup de Treball d'Enginyeria Informàtica) va elaborar un document amb el propòsit de regular les comunicacions a la xarxa. A partir de llavors, les diferents comunitats han anat elaborant les seves pròpies regles.

Font de la imatge

Aquestes en són uns exemples, tot i que n'hi ha d'altres en funció del context i de la intenció en els escrits:

 • No oblidar que la persona que llegeix el missatge és un altre ésser humà amb sentiments que poden ser ferits.
 • Practicar els mateixos comportaments en línia que en les relacions presencials.
 • No escriure tot el text en majúscules perquè això es considera com cridar i, a més, dificulta la lectura.
 • Respectar el temps de les altres persones. Fer els missatges concisos i no massa llargs, sobretot en les intervencions als fòrums.
 • Ajudar a mantenir els debats en un ambient sa i educat.
 • Respectar la privacitat de terceres persones. Quan s'envia un correu a persones que no es coneixen entre si, posar les adreces en còpia oculta. També quan es reenvia un missatge que conté altres adreces.
 • Comprendre els errors dels altres.
 • No ser groller ni desagradable, mantenir la cordialitat en els missatges.
 • Tenir cura de la correcció ortogràfica, la puntuació i la claredat en l'organització de les idees exposades.
 • Concretar l'assumpte del missatge.
 • No fer cadenes de lectura, que poden molestar algú i fan perdre temps a altres persones.
 • La salutació inicial i el comiat són parts importants de la comunicació per correu electrònic.
 • Respectar els documents dels altres i els drets de propietat de tots els elements que trobem a Internet.
 • No utilitzar recursos d'altres persones sense autorització.

Tot això es pot sintetitzar en dues regles: Posar-se al lloc dels altres sempre que utilitzem la xarxa i pensar que els altres no són com nosaltres.

És important mantenir aquestes normes de conducta per fer possible la convivència i les bones relacions a la xarxa. Avui en dia hi ha més intercanvi i interacció entre les persones a través d'Internet que pel telèfon convencional.

Avui en dia, amb la utilització massiva de la missatgeria instantània, els missatges de correu s'han reduït considerablement i sembla difícil incorporar totes aquestes regles d'etiqueta sobretot pel que fa a la correcció ortogràfica i l'estructura dels missatges, però en la mesura de les possibilitats cal mantenir un comportament marcat per l'educació i el respecte.


Més informació:

La Netiqueta y sus 10 reglas básicas
Viquipèdia
Las buenas maneras en Internet