L'Internet de les coses

Segons la Viquipèdia, l'Internet de les coses, en termes informàtics, es refereix a una xarxa d'objectes quotidians interconnectats. D’un primer Internet basat en les persones, s'està donant el pas a un Internet caracteritzat per la connexió entre dispositius, objectes i processos. En termes generals, és la idea de que totes les coses del món estiguin connectades a Internet.

The Internet of Things Imatge: Wikimedia Commons

Actualment existeixen ja diferents dispositius connectats que una persona pot portar a sobre: telèfons mòbils, tauletes digitals, rellotges i ulleres intel·ligents, polseres d'activitat… fins i tot hi ha roba intel·ligent, amb un dispositiu electrònic incorporat. Aquests elements se'ls denomina "wearables", és a dir, portables, i disposen d'uns sensors sempre activats que es connecten als aparells electrònics amb els quals es pot interactuar. Perquè això es produeixi és necessària una xarxa de comunicacions potent i una capacitat d'anàlisi de dades que pugui assimilar la gran quantitat d'informació que es genera.

Ja s'estan incorporant molts elements a la vida quotidiana que canvien els hàbits de la població i que en moltes ocasions faciliten la realització de tasques habituals: des dels comptadors de l'aigua i l'electricitat que transmeten la lectura del consum automàticament a la companyia als aparcaments intel·ligents que amb el seu sensor indiquen quan està lliure una plaça i a l'entrada ofereixen el nombre de llocs disponibles i en quina planta es troben.

Les ciutats intel·ligents (anomenades smart cities en anglès) són un exemple de l'aplicació de l'Internet de les coses orientat a la millora dels serveis de tota mena a la ciutadania: transports (metro amb sistema de conducció automàtica), atenció als usuaris, control de la contaminació, gestió dels residus, manteniment dels jardins i del mobiliari urbà, etc.

En un nivell inferior, però no menys important, es troba la domòtica o el disseny d'habitatges intel·ligents, on tots els elements estan programats per millorar la qualitat de vida dels seus habitants reduint el consum d'energia, augmentant la seguretat, optimitzant els recursos i minimitzant el treball domèstic.

És un món en constant evolució els canvis afectaran la forma de vida de la població en tots els sentits. Es veuen ja elements que ofereixen grans beneficis i avantatges en el món de l'empresa, la publicitat, el comerç, la sanitat… I també en l'educació: caldrà adaptar-se a les transformacions i preparar-se per a noves professions que aniran apareixent i que sens dubte provocaran la creació de noves ofertes de treball.

PUNTS FEBLES

En tot aquest procés hi ha un aspecte que caldrà vigilar per tal que no sigui un inconvenient: el respecte a la seguretat i la privacitat de les persones.

Una altra dificultat que s'ha de superar és la durada de les bateries, que en l'actualitat no ofereix suficient autonomia per mantenir en funcionament els dispositius durant un llarg període de temps.

El control de les dades també presenta problemes, no només per establir de qui és la propietat de la informació sinó qui hi té accés.


Per saber-ne més: