Les dades obertes

L’open data és una filosofia i una pràctica que requereix que certes dades siguin de lliure accés per a tothom, sense limitacions tècniques o legals. En el sector públic, tenir accés a les dades de l’administració garanteix la transparència, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l'hora de crear valor. La transparència perquè es poden consultar i tractar dades que venen directament de les fonts oficials, l’eficiència perquè ciutadans i organitzacions poden crear serveis de forma més ajustada en col·laboració amb l’administració; i la igualtat d’oportunitats perquè l’accés és el mateix per a tothom.

La Comissió europea considera que les dades públiques han de ser reutilitzades, tant per la ciutadania com per les empreses, ja que això a més de transparència, suposa un motor al desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement sobretot per al sector dels continguts digitals.

Per aquest motiu, han legislat a favor amb la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Podeu consultar la guia del Proyecto Aporta per a més informació sobre la reutilització de dades.

Visiteu la pàgina web Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya per tal d'accedir a algunes de les aplicacions més interessants d'aquest projecte.