Realitat augmentada

Segons la definició d'en Raúl Reinoso, un autèntic especialista, "la Realidad Aumentada (RA) es una escena real, vista por un usuario, más una escena virtual generada por un ordenador (un dispositivo digital)".

Del mateix autor, us recomanem la visualització de la següent presentació:

Concretament, consisteix en un conjunt de dispositius que afegeixen informació virtual a la informació física ja existent. No substitueix la realitat física, sinó que afegeix un entorn fictici (per exemple, dades informàtiques) al món real. Amb l'ajuda de la tecnologia (per exemple, afegint la visió per ordinador i el reconeixement d'objectes) la informació del món real que envolta l'usuari es converteix en interactiva i manipulable. La informació digital sobre l'entorn i els objectes pot ser superposada al món real. Font: Viquipèdia.

A la pàgina web Aumenta.me podem trobar mil i una aplicacions de RA.