La importància d'utilitzar contrasenyes complexes i segures

Quan ens enregistrem en planes web, sistemes de correu electrònic, comunitats virtuals, serveis de compra/venda, serveis bancaris… trobem diferents formularis que ens demanen que introduïm una contrasenya personal. És important que aquesta contrasenya sigui i estigui segura, i és per això que recomanem:

  • No fer servir dades personals com a part de la contrasenya (com ara la dates de naixement, adreces postals, el número de DNI o seguretat social, ni, en general, qualsevol dada que es pugui associar amb nosaltres)
  • És recomanable que la contrasenya inclogui lletres i números, majúscules i minúscules, i si és possible, que tingui com a mínim 8 o 9 caràcters.
  • Tenir cura d'aquestes contrasenyes: evitarem anotar-les o comunicar-les fins i tot als nostres familiars i/o amics. No és desconfiança, és que potser ells o elles no les vigilen prou!
  • És aconsellable tenir diferents contrasenyes, de tal manera que la pèrdua -l'oblit- d'una no afecti a totes les nostres eines. Podem tenir contrasenyes més llargues o complexes per aquelles coses que hem de protegir millor i contrasenyes més senzilles per a les eines que fem servir habitualment.

I si prenem aquestes precaucions, podrem gaudir de l'experiència d'Internet!

Recuperar la contrasenya

D'una altra banda, és habitual que oblidem la nostra contrasenya. Hem de tenir en compte que en la major part dels sistemes existeix la possibilitat de “recuperar la contrasenya”.

Com funciona? És molt senzill! Existeixen diferents opcions i generalment depèn del sistema:

  • En el moment de enregistrar-nos com a usuaris en un sistema (un servei, una pàgina web de compra en línia o quelcom similar) se'ns demana proporcionar una adreça de correu electrònic, on el sistema ens enviarà un missatge que ens ajudarà a recuperar aquesta informació i/o substituir-la per una contrasenya nova.
  • Quan es tracta d'un compte de correu electrònic, sovint ens trobem dues alternatives i totes dues funcionen de forma similar a l'opció anterior. D'una banda podem facilitar un compte de correu electrònic alternatiu (és important fer servir aquesta opció sempre que sigui possible) i d'una altra, podem proporcionar o escollir una pregunta, la resposta de la qual només coneixem nosaltres.
  • Si no disposem de cap d'aquestes opcions, sempre podrem contactar amb el administrador del sistema.

Sigui com sigui, en el moment de recuperar la contrasenya, és molt important llegir atentament les instruccions que ens proporcionen, ja que tot i que responen a patrons comuns, és possible que hi hagi lleugeres diferències.

Podeu ampliar aquesta informació: Guia per gestionar les contrasenyes (Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya)

El xifratge de dades: Llegiu atentament aquest article per entendre en què consisteix el xifratge de dades: Enllaç extern