Valorar el risc de proporcionar informació confidencial

Quan duem a terme l'acció de navegar per Internet per tal de gaudir d'un temps d'oci, treballar, comunicar-nos, encarregar un servei, efectuar una compra, o dur a terme qualsevol altra acció, és molt important tenir en compte quina informació personal volem oferir i quins riscos estem afrontant. Un cop haguem entès els riscos, podrem prendre decisions eficaces.

Proporcionar informació personal.

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades Personals, la nostra informació personal està protegida. Això, però, no vol dir que totes les persones i institucions amb les quals tenim relació a través de la Xarxa d'Internet actuïn d'acord amb aquesta protecció. Per exemple, les empreses que estan en d'altres països no estan subjectes a les nostres lleis, i, per tant, no estan obligades a complir-les.

Què es considera informació personal?

El nostre número de telèfon, el nostre domicili, una imatge nostra o dels nostres fills, els productes que ens agrada consumir, on i com desenvolupem el nostre temps d'oci, on treballem, etc. Tota aquesta informació, si està vinculada al nostre nom o si a través d'ella la nostra identitat pot ser posada en evidencia és informació personal.

Perquè es podria fer servir aquesta informació?

No és aquest l'espai per formular teories de conspiració, però posarem alguns exemples que ens ajudaran a il·lustrar aquest tema:

  • Una empresa que comercia amb productes turístics s'assabenta que ens agraden els esports d'aventura. Vam participar en un concurs al nostre supermercat i vam donar autorització per tal que ens enviïn informació personalitzada. Aquesta empresa comparteix la seva base de dades amb un consorci d'empreses turístiques que ens omplen la bústia de correu electrònic amb missatges que no desitgem.
  • Hem comprat un cotxe i aquesta informació cau en mans d'un consorci d'empreses d'assegurances, els comercials de les quals ens truquen sempre a l'hora del sopar per oferir-nos els seus serveis.
  • Hem canviat de casa i hem instal·lat un nou telèfon. Com que el nou número figura a les guies telefòniques públiques, les companyies de telefonia mòbil ens truquen a diari per tal d'oferir-nos els seus serveis.
  • Participem activament en una comunitat a Internet i hi hem ubicat informació personal: el nostre telèfon i la nostra bústia de correu electrònic, així com informació sobre el nostre lloc de treball. També hi hem penjat una fotografia nostra. Un dels membres d'aquesta comunitat s'enamora dels "nostres encants" i… ara ja sap on ens pot trobar per molestar-nos!
  • A través d'una llista de correu, algú ofereix vendre una moto de segona mà. No coneixem a aquesta persona, però li facilitem les nostres dades personals i bancàries per tancar el tracte. Cal fer algun aclariment? Més val que estiguem ben atents als moviments del nostre compte bancari!
Més informació sobre el tema: