Les mesures per garantir la privadesa i la seguretat de la informació

Garantir la seguretat i privadesa de la nostra informació és essencial i hi ha diferents mesures que podem considerar per tal que tot vagi bé.

Les mesures que podem prendre

Hi ha dos factors a tenir en compte:

 • A qui estem oferint aquesta informació.
 • A través de quin tipus d'aplicació (entorn web o servei de missatgeria o sistema de comunicació) estem enviant informació.

Amb qui estem compartint aquesta informació?

Hem de tenir en compte diferents possibilitats i les seves implicacions:

 • Si estem oferint informació personal o privada a una institució o entitat pública o privada. En aquest cas, haurem d'assegurar-nos que, d'una banda, és realment aquesta institució o entitat amb la qual estem intercanviant informació (i no una altra que “simula” ser aquesta) i, d'una altra, que es farà un ús correcte de les dades que enviem (és obvi que hi ha institucions de les quals ens podem refiar i d'altres que no coneixem i de les quals no podem tenir la seguretat necessària per tal de confiar-los, per exemple, les nostres dades bancàries).

Pista: En aquest cas, ens hem de preguntar:

- Aquesta institució o entitat o empresa ha contactat amb nosaltres? Per quina via? Tenim constància que la comunicació que hem rebut procedeix d'aquesta institució i no d'una altra que es fa passar per ella?.

- Confiem en aquesta institució, entitat o empresa? Ens sembla que és prou prestigiosa com per confiar-li les nostres dades? La seva web està enllaçada des d'espais web en els quals confiem? En cas de dubte, podem contrastar aquesta informació amb amics o persones de la nostra confiança o emprant els serveis d'assessorament al consumidor de la nostra localitat o de l'Agència de Protecció de Dades.

 • Estem oferint informació privada a una persona coneguda o desconeguda. El concepte de “conegut” és relatiu, més encara quan es tracta de relacions establertes a través de la xarxa d'Internet.

Pista: preguntem-nos…

- Podem estar segurs que aquesta persona és qui diu ser? Em podria estar enganyant? - Coneixem les seves intencions? Si la resposta és: “sí, podria enganyar-me”, llavors haurem d'actuar amb cautela (penseu que penjar una foto a un bloc i una descripció totalment falsa de la pròpia identitat està avui en dia a l'abast de tothom).

Si tenim dubtes… precaució!

A través de quin tipus d'aplicació estem enviant informació?

A través d'una plana web.

Tal i com hem vist en el capítol que ens parla de les gestions en línia, hi ha elements que ens garanteixen que la nostra informació està protegida a través d'un accés segur: quan l’adreça de l’espai web comença per “https” i quan el navegador ens mostra una icona en forma de cadenat.

D'una altra banda, hem d'observar amb cura la pàgina web i cercar elements que ens ajudin a establir la seva fiabilitat. Hi ha algunes recomanacions:

 • Que tingui l'enllaç o estigui enllaçada des d'altres pàgines dignes de la nostra confiança.
 • Que puguem accedir a les dades identificatives de la companyia i/o institució que presenta el web o, en el seu lloc, de l'arxiu on quedaran enregistrades les dades que enviem.
 • Que, navegant per la plana web, no tinguem accés a les dades personals de tercers.

A través de correu electrònic:

Hem de pensar que el correu electrònic no és el mitjà més adequat per enviar informació "sensible" o excessivament personal. Hi ha diferents motius, però els principals són:

 • Sovint es produeixen errors "humans" i els correus poden arribar a destinataris no desitjats.
 • La informació enviada no està codificada de cap manera.
 • La informació enviada viatja per diferents servidors no segurs.
 • És possible que el receptor de la informació no tingui les degudes precaucions a l'hora de tractar la informació rebuda (per desconeixement, per exemple) o no protegeixi degudament les seves contrasenyes. Òbviament, també és possible que no sigui la persona que esperem que sigui.

És més que recomanable tenir una adreça de correu electrònic alternativa per tal d'emprar-la en situacions en què no tenim plena garantia de l'ús que se'n farà.

Amb una eina de missatgeria electrònica

Els xats i les videoconferències (via Messenger, Gmail, Skipe o eines similars) no són segurs. Les comunicacions no s'encripten i els nivells de protecció són molt baixos (entre d'altres coses per afavorir la sincronia de la comunicació).

En aquests espais resulta de molta utilitat emprar pseudònims (substituts del nostre nom real).

A més a més, si estem intercanviant informació amb persones què no coneixem al món real, la recomanació general és no desvetllar la nostra identitat (tret què, com ja hem dit, es tracti de persones que siguin, clarament, de la nostra confiança).

A través d'un bloc

Per més que vulguem mantenir com "anònima" una eina com el bloc, quan va passant el temps anem incorporant continguts que ajuden a identificar-nos. Hi ha persones verdaderament expertes en fer-ho. Per tant, ens abstindrem de publicar a qualsevol tipus d'espai a Internet aquells continguts que considerem excessivament personals, perquè les possibilitats que algú ens identifiqui són altes.

Fent servir les xarxes socials

A través d'una eina web de les anonenades "xarxes socials" (com podria ser el "Facebook" o el "Ning").

Hem de tenir en compte que la privacitat, en aquest cas, és relativa. En el moment en què publiquem continguts a una eina web estem obrint la porta al món i deixant de ser anònims… fins i tot quan es tracta d'una eina vinculada amb una xarxa social a la qual només donem accés als nostres amics. Sovint passa que els “amics dels nostres amics” tenen accés a aquesta informació. El control deixa d'estar en les nostres mans i tot i que la tecnologia i l'ètica associada amb ella avança cada dia més, la seguretat mai serà absoluta (i ara és més que dubtosa).

En aquests espais, és important no donar dades físiques que no siguin imprescindibles i no informar de les nostres activitats laborals, d'estudis i/o vacacionals, com a mesura preventiva.

Cal prestar una especial atenció als infants. Tot seguit, podem veure 4 peces de vídeo que ens fan reflexionar sobre aquest tema:

Nota: tingueu en compte l'ordre de reproducció dels vídeos.

A Kontuzdatos tenim informació, consells i recomanacions molt detallats en relació a l'ús del Facebook.