Tractar correctament els residus tecnològics

Un cop acabada la vida útil del material tecnològic, és important gestionar correctament la manera com ens desfem d'aquests residus:

Els perifèrics informàtics obsolets, com ara impressores o monitors que ja no ens siguin d'utilitat, no poden deixar-se en els contenidors habituals, sinó que cal portar-los a espais de gestió de residus específics, com poden ser les deixalleries o punts verds. El mateix passa amb els cartutxos de tinta i amb els CD i DVD els quals, després de ser recollits selectivament, són traslladats a plantes industrials que els tracten amb l'objectiu de crear nous productes, com per exemple retrovisors de cotxes.

També cal tenir en compte que, a banda de la possibilitat de dur aquests residus a una deixalleria o punt verd, també comptem amb l'existència d'una sèrie d'institucions i/o empreses que es dediquen a gestionar residus informàtics. Alguns exemples són els següents:

  • Zonzoo, reciclatge responsable de telefonia mòbil.
  • Recológico, recollida gratuïta i destrucció professional de cartutxos buits.
  • Ecològic , recull, recicla i compra residus de diversos tipus, entre ells, informàtics.
  • Reciclaje CD, reciclatge de CD i DVD.

El següent vídeo ens mostra, a tall d'exemple de com els consumidors tenim molt a dir, una "eco-auditoria" que es va dur a terme a una escola amb motiu de la Setmana Europea de Prevenció de Residus 2012:

A nivell institucional

El Govern de la Generalitat de Catalunya, preocupat per aquesta matèria, ha generat un espai web interactiu que contribueix a adquirir hàbits positius en relació al reciclatge. Val la pena visitar-lo.

Tanmateix, de forma puntual, s'organitzen diverses campanyes, com ara "Envàs, on vas?", una aplicació-joc que ens facilita l'adquisició de bons hàbits. Disponible també per a telèfons mòbils intel·ligents.

Podem consultar més informació entorn de la gestió de residus a l'espai web de l'Agència de Residus de Catalunya.