Fer un ús responsable del material fungible

El fet de ser persones que volem extreure totes les possibilitats a l'ús de les tecnologies, no ha de ser contrari a ser ciutadans i ciutadanes compromesos amb el medi ambient.


En aquest sentit, anomenem material fungible a aquells recursos que es consumeixen en ser utilitzats. D'aquesta manera, és important que abans d'usar un material pensem si aquesta acció és realment necessària. Algunes possibles alternatives que ens ajudaran a ser més ecològics i ecològiques poden ser:

  • Abans d'imprimir quelcom, assegurar-nos que realment necessitem una versió impresa d'aquest document, estalviant-nos d'aquesta manera tinta i paper. Potser desant una còpia al nostre ordinador en tindrem prou. Si necessitem disposar del document en diferents espais físics, una bona alternativa pot ser enviar-nos-el per "e-mail" o portar-lo guardat dins una clau USB.
  • Abans de gravar dades en un CD o DVD podem reflexionar entorn de si aquest fet és realment necessari. Potser són dades que cal modificar en un futur i desant-les en un USB ja en tindrem prou, evitant-nos malgastar recursos.Reutilització del material fungible

Un cop emprat el material fungible, i abans de reciclar-lo, un pas intermedi pot ser la seva reutilització. En aquest sentit, algunes possibilitats poden ser:

  • Emprar el revers dels fulls impresos per fer esborranys o documents d'ús propi.
  • Emprar cartutxos de tinta reutilitzables, de manera que en gastar-se la tinta es pugui reomplir sense necessitat de malgastar un nou cartutx contenidor.