Emprar protectors de pantalla

La utilització d'un protector de pantalla ens allunyarà de problemes causats per la permanència d'una mateixa imatge durant molt de temps en el nostre monitor, com pot ser el fet que aquesta imatge quedi sobreimpresa a mode d'imatge fantasma (permanentment o temporal), tot dificultant la visualització correcta dels continguts del nostre ordinador.

Els protectors de pantalla es poden configurar, personalitzar i, fins i tot, protegir amb contrasenya. D'aquesta manera, és un element que ens pot ajudar a protegir la informació amb la qual estem treballant, si per algun motiu hem de deixar el punt de treball de forma puntual.