Organitzar l’espai de treball

A l'hora d'organitzar el nostre espai de treball ens hem de plantejar dos principis: comoditat i seguretat. Partint d'aquí, algunes mesures a tenir en compte a l'hora d'organitzar el nostre espai - a banda de les citades en els apartats anteriors en referència a la configuració de la pantalla i els hàbits d'ergonomia - poden ser:

  • Tenir prou superfície de treball lliure sobre la taula com per poder moure el ratolí amb comoditat.
  • Vetllar per una correcta col·locació i organització dels cables de corrent, de manera que no hi hagi mal contacte o altres possibles perills com podrien ser les ensopegades.
  • Pel que fa a la llum, col·locarem l'ordinador en paral·lel i a certa distància de la llum natural. Cal que orientem el llum (tant si prové d'una font natural com elèctrica) de forma que il·lumini la zona de treball però no incideixi directament sobre els nostres ulls o monitors.
  • Pel que fa a les condicions ambientals, vetllarem per tal que ens siguin el més grates possibles, tot controlant el nivell de so i la temperatura als quals estem exposats i exposades.