Configurar característiques visuals de la pantalla

A l'hora de configurar les característiques visuals de la pantalla i per tal d'evitar cansament i irritació visual innecessaris, hem de tenir en compte tres conceptes bàsics: el color, la lluentor i el contrast.

La configuració d'aquestes característiques es porta a terme mitjançant les eines de gestió que porten incorporats els monitors. Habitualment, es tracta d'uns botons situats a la part inferior de la pantalla que en clicar-los ens donen accés a un menú similar al següent:

Els ordinadors portàtils porten incorporades unes aplicacions que permeten accedir de manera molt similar a les opcions de configuració de la pantalla.

  • El color que visualitzem a la pantalla sorgeix d'una combinació de verd, blau i vermell. Les opcions de configuració ens permeten definir una major o menor presència de cadascun d'aquests colors.

La configuració del color passa per adequar-la a uns estàndards establerts que permeten que el mateix contingut es vegi de la mateixa manera emprant diferents monitors per visualitzar-lo.

  • La lluentor (també anomenada lluminositat) no és més que la quantitat de llum existent. Els canvis en la lluentor, enfosqueixen o aclareixen allò que apareix a la pantalla.
  • En parlar de contrast fem referència a la diferència de lluentor entre el punt més clar i el més fosc d'una imatge. Actualment la proporció més acceptada és 100:1, que implica que cada punt blanc tingui 100 vegades més lluentor que un punt negre.