Hàbits d’ergonomia, salut i medi ambient

Pràctiques

  • Pràctica 2: Configurar característiques visuals de la pantalla
  • Pràctica 5: Pautar rutines de descans i gimnàstica en el lloc de feina
  • Pràctica 6: Fer un ús responsable del material fungible (paper, impressió, etc)
  • Pràctica 7: Tractar correctament els residus tecnològics