Mòdul 3: Per saber-ne més

Una part fonamental de la millora contínua consisteix en contrastar la nostra experiència amb la informació que ens arriba de l'entorn. En aquest darrer mòdul exposem publicacions i formacions de referència en l'àmbit de l'escola rural.

"Els mestres no som gent d'arribada, els mestres som gent que fem camí" Pilar Benejam (Cerdanyola 2008).

Com a mestres hem de preparar els alumnes per a una societat que no sabem com serà. Què podem fer doncs? Ajudar-los a aprendre a aprendre. Formar persones amb capacitat de fer-se preguntes i de saber cercar respostes.

Pilar Benejam ens diu que saber fer preguntes vol dir tenir clar què és el que un vol saber o allò que vol comprovar. Trobar respostes vol dir saber buscar informació, diferenciar les dades fonamentals de les anecdòtiques i comunicar-les amb claredat, amb ordre i precisió.

Ensenyar comporta ser molt respectuós amb la persona que aprèn. Escoltar, dialogar, debatre per construir junts el coneixement amb la intenció que, cada vegada, els alumnes ens necessitin menys.

Monogràfics


Publicacions


  • Domingo, L.; Boix, R.; Champollion, P. (2012). Estado de la cuestión del Proyecto de Investigación Educativa “La eficacia y calidad en la adquisición de competencias caracterizan a la escuela rural: ¿es un modelo transferible a otra tipología de escuela?”. Educaçao: Santa Maria. Publicació digital: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reveducacao/article/view/4132 (darrera consulta el 26 de novembre de 2015)
  • Tesi doctoral amb menció europea, Laura Domingo: “Contribucions pedagògiques de l'escola rural. La inclusió a les aules multigrau: un estudi de cas”. Universitat de Vic, 2014. Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/283165 (darrera consulta el 26 de novembre de 2015)

FormacióAgraïm a l'Escola Joan de Palà de La Coromina (ZER del Cardener) la cessió de les imatges que apareixen en aquests materials.