De camí a l'escola rural

Aquests materials presenten una visió global sobre allò que caracteritza les escoles rurals i les zones escolars rurals (ZER) alhora que s'expliquen les metodologies didàctiques més adients per afavorir l'aprenentatge a les aules multigrau i els aspectes de gestió d'aula.

Els continguts s'organitzen en tres mòduls que es poden consultar a les pestanyes superiors o bé a l'índex de sota d'aquest requadre.