Dades remotes

Definició

Les Dades remotes són una tecnologia que ens permet treballar de manera ràpida i senzilla aspectes relacionats amb les STEM. Aquest concepte inclou diverses variants:

  1. Dades satel·litals: obtingudes des de satèl·lits orbitals de diverses agències (com la ESA o la NASA), que mitjançant diferents sensors orientats ofereixen informació lliure i en temps real sobre diversos aspectes de la superfície de la terra i l'atmosfera (temperatura, vegetació, composició…).
  2. Laboratoris virtuals: plataformes interactives que emulen processos de diversos tipus (químics, geològics, tecnològics…) oferint la possibilitat de canviar paràmetres, dissenyar experiments i analitzar el comportament d'un sistema.
  3. Laboratoris remots: laboratoris o equips (telescopis, equips electrònics…) situats a diferents punts del món que en permeten la seva conducció a distància mitjançant un ordinador.
  4. Sistemes de capes d'informació: inclou diversos tipus d'aplicacions i mètodes de representació de dades (Realitat Augmentada, GoogleMaps…) que ofereixen informació de manera gràfica de manera condicionada a la ubicació i orientació.

Enllaç a Presentació sobre Dades Remotes

Experiències

Un conjunt d'exemples de diferents nivells per al desplegament dels aspectes clau de la proposta.

Proposta de Treball

La proposta de dinàmica fa que els participants usin un laboratori virtual de sistemes astronòmics investigant les condicions que permeten fer òrbites estables canviant diversos paràmetres. La pràctica té per objectiu la naturalesa tentativa que permet la indagació amb aquest tipus d'eines, i la velocitat amb que es poden establir cicles de pregunta resposta, fent més de 10 experiments en pocs minuts.

Recursos d'aplicació

Guió de la càpsula formativa

_____________________________
Autoria: Jordi Domènech Casal
Data darrera actualizació: 14/01/2019