Impressió 3D i Maker

Definició

Presentació. Què és la impressió 3D?

La impressió 3D és una tecnologia innovadora que ens permet crear objectes físics a partir d’un model digital. El procediment es basa en dipositar material fos de plàstic (PLA, ABS, entre d’altres) sobre d’altres capes ja refredades, unes damunt de les altres amb la finalitat de garantir la ràpida solidificació i el seu enduriment.

És el que s’anomena FDM, Modelat per Deposició Fosa, additiva, per superposició de capes successives.

El PLA o àcid polilàctic és un termoplàstic biodegradable d’origen natural, és el més utilitzat i el recomanat d'utilitzar a les aules. És el material de impressió 3D per excel·lència, gràcies a la seva facilitat de conformat mitjançant FDM. Existeix en una gran varietat de colors i permet obtenir geometries complexes sense una gran dificultat. L'acabat és lleugerament brillant o semi-mate.

Per a imprimir-lo, es treballa a temperatures que oscil·len entre els 195ºC i els 220ºC, segons el proveïdor de material i de la velocitat d'impressió. Té una gran adherència a la base de vidre, i es treballa a una temperatura de llit o base d'impressió de 45ºC-55ºC no requereix producte adherent, encara que habitualment s'utilitza laca.

Altra material, ABS o Acrilonitril Butadiè Estirè, és d’origen químic, i s’utiliza per la seva duresa. Disposa de gran varietat de colors i el acabat és semi-mate o mate. S'imprimeix a temperatures entre 210ºC i 250ºC, arribant a vegades a 270ºC, en funció del proveïdor de material. No es recomana l'ABS per a usuaris inexperts.

L'adherència a la base és més delicada que la del PLA, deguda a la contracció del material al refredar-se, i normalment s'ha d'afegir laca adhesiva encara que es treballi amb temperatures del de llit o base d'impressió calefactada de 70ºC. Si la geometria de la peça a imprimir presenta una base massa gran, pot aparèixer el problema d'adherència, anomenat warping (deformació) degut a que és poden aixecar de la base els extrems de la peça i d'aquesta forma desprendre's de la base d'impressió.
Enllaç a Presentació. Impressió 3D Tecnologies


Gràfic del Procés Tecnològic de la impressió 3D


Explicació dels passos a seguir per crear u obtenir un model per a poder-lo imprimir amb la impressora 3DExperiències

Recull d'activitats, tant d'Educació Primària com Secundària, que mostren com l'STEAM pot integrar diferents perspectives, tecnologies i metodologies adients. Les pràctiques evidencien una varietat d'enfocaments amb l'objectiu d'apropar la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques a tothom i que us animeu a posar en pràctica l'STEAM a les vostres aules.Proposta de Treball

La proposta de treball, és detalla a la presentació de la Dinàmica, es planteja en forma de repte i bàsicament consisteix en:

1.- Realitzar el modelat físic de la peça P, del Cub Soma, que ens servirà de model per a poder fer el disseny 3D amb un programa de CAD (Disseny Assistit per Ordinador).

2.- Realitzar el disseny, de la peça P, utilitzant un programari que ens permeti dissenyar-la a l’ordinador, ja que per poder-la imprimir per la impressora 3D, l’hem de tenir en un arxiu digital. Finalment, exporteu i descarregueu l’arxiu digital en format STL.

Dinàmica de la Proposta de TreballRecursos d'aplicació

Materials

_____________________________
Autoria: Enric Bolaño
Data darrera actualització: 25/11/2020