Pensament crític

Definició

El pensament crític és un pensament autoguiat i autodisciplinat que intenta raonar al màxim nivell de qualitat d’una manera raonable. El pensament crític és crucial a l’hora de passar de la informació al coneixement Cal lluitar contra el risc que els alumnes acabin creient que qualsevol opinió és igual de vàlida, i acabin confonent opinió amb coneixement

Presentació___________________
Autoria
Eva Mateo Puig
Última actualització: gener de 2023