Equitat: gènere i exclusió socioeconòmica

Definició

L’equitat és un dels valors més importants en qualsevol societat que vulgui ser competent. Al Pla STEMcat es recullen diversos estudis que evidencien d’una banda que hi ha una demanda laboral immediata i futura de perfils STEM i de l’altra que, dintre de les diferents disciplines que aglutinen STEM hi ha un perfil molt homogeni de població i per tant, poc inclusiu. Cal fer especial atenció al sector femení, a l’alumnat de perfil socioconòmic baix i determinats perfils ètnics. STEM es val de la riquesa de la diversitat de disciplines i de l’equitat per a fer, entre tots i totes, un món millor.

Presentació

Experiències

Recull d'activitats, tant d'Educació Primària com Secundària, que mostren com l'STEAM pot integrar diferents perspectives, tecnologies i metodologies adients. Les pràctiques evidencien una varietat d'enfocaments amb l'objectiu d'apropar la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques a tothom i que us animeu a posar en pràctica l'STEAM a les vostres aules.

Proposta de Treball

Lectura, anàlisi i debat sobre l'entrevista del Diari Ara a la Dra. Digna Couso (9/2/2018). En aquesta entrevista la Dra. Couso posa a sobre en relleu la necessitat de treballar l'equitat en STEAM i fa aportacions molt importants de quins són els punts crítics a treballar i apunta propostes de millora com el foment de l'autoeficàcia en STEAM.

Recursos d'aplicació

Enllaços a materials


_____________________________
Autoria: Maite Garcia Vizcarro
Data darrera actualizació: maig 2020