Justícia Global

Definició

La Cultura del Desenvolupament i la Pau és un marc educatiu vinculat a diversos aspectes que trobem en els objectius de la Unesco, vinculats a la governança, la justícia i l'eliminació de les diverses formes de violència, inclosa l'econòmica, ambiental i social. Posar aquest marc com a motor de l'educació interpel·la la promoció de les STEM, en diversos sentits:

  1. Vincular el desenvolupament de les STEM a problemàtiques globals, com els drets humans, el medi ambient o el gènere.
  2. Assumir valors ètics com el bé comú, la justícia i l'equitat.
  3. Establir marcs científics i tecnològics de sostenibilitat i no-violència.

Presentació

Experiències

Un conjunt d'exemples de diferents nivells per al desplegament dels aspectes clau de la proposta.

Proposta de Treball

La proposta de dinàmica situa els participants davant la demanda d'elaborar una dieta per a 4 avatars (personatges imaginaris) amb l'ajut d'un fitxer amb gràfics interactius. En incorporar dimensions relacionades amb les desigualtats socials (els diferents pressupostos) i empremta ecològica (pels orígens i mètodes de producció) els participants descobreixen el potencial d'ubicar temàtiques científiques i tecnològiques en problemàtiques globals vinculades al desenvolupament i la pau.

Recursos d'aplicació

Guió de la càpsula formativa

_____________________________
Autoria: Jordi Domènech Casal (2018)
Revisió: Felip Lorenzo (Maig 2020)