Controvèrsies

Definició

Les Controvèrsies Sòcio-Científiques són dilemes participats per la ciència, però també per valors socials i personals, que ubiquen els models científics (el cicle de l'aigua, la programació i robòtica) en situacions on cal prendre una decisió (autoritzar o no una depuradora, decidir normativa d'ús de cotxes pilotats per robots…), valorar i assumir riscos. Són un enfoc metodològic rellevant en STEM, perquè:

  • Promouen l'aprenentatge en contextos reals, que és on s'aplicaran.
  • Impliquen la instrumentalització dels continguts en la resolució d'un conflicte.
  • Interpel·len components ètiques en el camp científic i tecnològic.

Presentació

Experiències

Un conjunt d'exemples de diferents nivells per al desplegament dels aspectes clau de la proposta.

Proposta de Treball

La proposta de dinàmica (extreta del projecte Europeu Engaging Science) situa els participants davant el dilema sobre si cal o no prohibir les màquines de raigs UVA per la seva eventual relació amb el càncer de pell. La discussió implica l'ús de diverses evidències científiques que es proposen, però també elements com el funcionament de la Sanitat Pública, les llibertats individuals i el paper de l'Estat en la protecció dels ciutadans, i diferents concepcions del concepte "Salut", evidenciant la doble naturalesa social i científica de la controvèrsia, la necessitat de mesurar i assumir riscos en les decisions i l'absència d'una resposta tancada al dilema.

Recursos d'aplicació

Materials per a la dinàmica

_____________________________
Autoria: Jordi Domènech Casal
Revisat per: Felip Lorenzo
Data darrera actualizació: 14/05/2020