Tinkering

Definició

El Tinkering és una metodologia d’aula que pot ser d’utilitat en l’educació STEM. Pertanyent a l’univers del moviment Maker en educació, s'emmarca dins el grup de metodologies propicies per a treballar l’educació STEM a l’aula. Està estretament lligada amb el desenvolupament de les competències de Tecnologia i Enginyeria (i en especial amb el Design Thinking).

Presentació

Experiències

Recull d'activitats que mostren com el Tinkering pot integrar diferents perspectives, tecnologies i metodologies adients.

Proposta de Treball

Donat que una de les característiques principals del Tinkering és treballar lliurement amb materials diversos, l’activitat que proposem és donar palletes de beure, clips de cabell, cinta adhesiva i tisores i dir-los que es posin a crear el que vulguin. Poden treballar sols, en parella o en grups. Poden fer més d’una creació, partir de creacions que hagin fet els companys o les companyes…

Recursos d'aplicació

Enllaços a materials

_____________________________
Autoria: Cristina Simarro
Revisió: Mercè Requena
Data darrera actualització: 25/11/2020