Treball cooperatiu

Definició

L’ús didàctic d’equips reduïts d’alumnes (generalment de composició heterogènia en rendiment i capacitat, encara que ocasionalment poden ser més homogenis) utilitzant una estructura de l’activitat que asseguri al màxim la participació equitativa (per a què tots els membres de l’equip tinguin les mateixes oportunitats de participar) i potenciï al màxim la interacció simultània entre ells, amb la finalitat que tots els membres d’un equip aprenguin els continguts proposats, cadascú al màxim de les seves possibilitats i aprenguin, a més, a treballar en equip.Presentació

Experiències

Un conjunt d'exemples de possible usos de diferents estructures cooperatives.

Proposta de Treball

La proposta de dinàmica que es presenta té la intenció d'exemplificar una experiència cooperativa en primera persona a partir del treball amb diferents estructures cooperatives simples i d'una tècnica cooperativa.Recursos d'aplicació

Enllaços a fitxes de treball
Enllaços a observació entre docents

_____________________________
Autoria: Alberto Vélez Bermúdez
Revisió: Maite García Vizcarro
Data darrera actualizació: 26/11/2020