ABP (Aprenentatge basat en projectes)

Definició

L’aprenentatge basat en Projectes és una metodologia didàctica en què un objectiu extern actua com a propòsit per a aprendre. Aquest objectiu extern parteix del context real, el més proper possible a l’alumne i versemblant.

Per tant, un ABP és una metodologia d’ensenyament-aprenentatge activa que proporciona a l’alumne un aprenentatge reflexiu i significatiu i, per tant, constructivista basat en competències i no pas en continguts.

És a dir, aquesta metodologia interactiva i constructivista ens porta a un canvi metodològic important (metodologies expositives) que permeten a l’alumne a partir de la informació, construir el seu propi coneixement per instrumentalització.


Presentació

Enllaç a la presentació d'ABP


Experiències

A continuació us presentem set experiències diferents d'aprenentatge basat en projectes. Es comença mostrant uns exemples d'ABP de matèria, a continuació es presenten uns exemples d'ABP d'àmbit i finalment un ABP interdisciplinari.

Enllaç a la presentació d'experiències


Proposta de treball

La dinàmica que es presenta consisteix en dissenyar mitjançant la metodologia ABP una activitat STEM per a realitzar al pati del centre. El títol d'aquesta és "eSTEM al pati".

Enllaços a materials i guió

_____________________________
Autoria: Esther Pintó Pagès
Data darrera actualizació: 14/01/2019