Resolució de problemes

Definició

La resolució de problemes implica comprendre, cooperar, investigar, conjecturar, fer estimacions, crear, aplicar conceptes previs, analitzar, errar, rectificar, comprovar i un llarg etcètera de competències.

Els enunciats són oberts i conviden a obrir-ne de nous i amb múltiples maneres d’arribar a la resposta.

Potencien la creativitat i la curiositat.

Un “bon problema” o una “activitat rica” és aquella que intenta desenvolupar la investigació i la exploració per part de l’alumnat, i que també portarà (a través de la mateixa activitat) a crear de noves i formular-se preguntes.

Aquestes activitats ens permetran connectar d’una manera transversal amb els altres àmbits STEAM.PresentacióExperiències

Un conjunt d'exemples de diferents nivells per al desplegament dels aspectes clau de la proposta.
Proposta de Treball

La proposta de dinàmica el que demana és determinar quants cubs formen una torre de quatre pisos, i desprès es convida a generalitzar la situació a torres més grans.

Les diferents formes de visualitzar i descompondre les parts de la torre portaran a diferents formes de comptar els cubs que hi ha en total. A partir d'aquí es fa un debat en relació a la manera que ha tingut cada grup de comptar els cubs, sabent que no hi ha una única manera de comptar, hem de arribar a un acord de quina seria la “millor” manera o la que té més “avantatges”.


_____________________________
Autoria: Sergio Belmonte
Data darrera actualització: 26/11/2020