Indagació

Definició

La Indagació és el procés característic de creació del coneixement científic i implica diverses habilitats de raonament com formular-se preguntes investigables, dissenyar experiments, analitzar evidències i treure'n i comunicar conclusions, detectar pautes i formular models explicatius. Es coneix com a Ensenyament de les Ciències Basat en la Indagació l'estratègia didàctica d'organitzar l'activitat escolar emulant el procés científic d'indagació com a metodologia d'aprenentatge, activant no només habilitats instrumentals o treball manipulatiu (Hands on) sinó també les capacitats de raonament i marcs epistèmics de les ciències (Minds on), com l'argumentació i la modelització.

Presentació

Experiències

Un conjunt d'exemples de diferents nivells per al desplegament dels aspectes clau de la proposta.

Proposta de Treball

La proposta de dinàmica demana als participants analitzar una sèrie d'evidències d'un escenari (una habitació) per, a partir de les evidències, intentar establir diverses característiques de la persona que hi viu (edat, gènere, aficions, professió,..) i el grau de certesa de cada conclusió. La dinàmica promou que s'evidencii la naturalesa del procés de creació del coneixement científic com una argumentació consensual a partir de proves i la seva interpretació mitjançant models previs, i facilita la identificació d'algunes habilitats associades a la indagació, com treure conclusions de dades i formular models explicatius.

Recursos d'aplicació

_____________________________
Autoria: Jordi Domènech Casal
Revisió: Olga Fuertes
Data darrera actualizació: 26/11/2020