Procés tecnològic

Definició

El procés tecnològic és el mètode de treball sistemàtic que utilitza l’enginyeria per proposar una solució a un problema. Consta d'un seguit d'etapes de treball, des de la identificació del problema fins a l’avaluació de la solució proposada, passant per la cerca d’informació i la generació i concreció d’idees. La documentació del projecte es recull en un informe tècnic o memòria, amb una estructura molt concreta.

Presentació

Experiències

Un conjunt d'exemples de diferents nivells per al desplegament dels aspectes clau de la proposta.

Proposta de Treball

Ens enfrontem als següent problema:
El treball a classe comporta la utilització de diferents estris. Si la taula és petita se’ns presenta el problema de que ens cauen o que no sabem on deixar-los per tenir-los fàcilment disponibles.
La proposta consisteix en dissenyar i construir un objecte que permeti d’emmagatzemar 3 bolígrafs o llapis i una goma d’esborrar, de manera que aquests estris quedin a l’abast i alhora ben subjectats.

Recursos d'aplicació

_____________________________
Autoria: Ana Albalat
Revisió: Mercè Requena
Data darrera actualizació: 26/11/2020