El treball amb STEM pretén promoure el desenvolupament de vocacions científiques i tecnològiques. Amb aquest objectiu, s'identifiquen tres eixos principals, les Metodologies, les Tecnologies i les Perspectives.

Cadascun d'aquests tres eixos té diverses concrecions per al seu desenvolupament, que es complementen i estableixen vincles entre elles.

Perspectives

Metodologies

Tecnologies

Aquests materials han estat elaborats en el marc del Pla STEM.cat i s'ofereixen amb l'objectiu que siguin usats per centres i professorat com una eina de formació en el desenvolupament STEM.