Mòdul 5: Webcam i micròfon. Transformar imatges i sons

Les imatges i els sons, tal i com els percebem nosaltres, no es poden fer servir en un ordinador o sistema informàtic. Els ordinadors, internament, només treballen amb números. Per tant, cal transformar les imatges i els sons per poder-los incorporar a l'ordinador. Aquesta transformació, la codificació dels senyals reals en seqüències de números (zeros i uns), s'anomena digitalització i la realitzen directament els dispositius que capten aquests senyals (la càmera web i el micròfon). Un cop digitalitzats es poden transmetre, emmagatzemar, reproduir, modificar…

Els projectes que us proposem es basen en la digitalització (conversió numèrica) del vídeo i del so per transformar-los segons les nostres necessitats.

En aquest mòdul aprendrem a utilitzar els blocs de vídeo d'Snap! i, aprofitant que ja tenim coneixements sobre les llistes, aplicarem efectes gràfics sobre el vídeo de la webcam en temps real.

També construirem un senzill sintetitzador de so que, a partir del so captat pel micròfon, serà capaç de recordar i reproduir una cançó que li cantarem o, encara millor, li xiularem nosaltres i després la podrem reproduir.