Mòdul 4: Anàlisi de dades

En aquest mòdul veurem com representar visualment dades a partir d'un arxiu csv.

Primer de tot aprendrem a importar conjunts de dades. Posteriorment les visualitzarem per facilitar-ne la seva anàlisi. L'exemple es centrarà en els premis Nobel atorgats fins l'any 2017.

En un segon projecte aprofitarem la llibreria cartogràfica d'Snap! per visualitzar dades en un mapa. En concret, programarem un visualitzador per veure l'evolució del consum mundial d'energia entre els anys 1980 i 2016.