Mòdul 3: El recurs de la recursivitat

Tunnels of Time. Recursive image of a clock's face illustrating the en:Droste effect. Created using the mathmap plugin for GIMP. Author's description: Inspired by this one and other in the Escher droste effect gallery group. Looking at this picture, I realized I forgot to change the day number...
fdecomite. Imatge recursiva de l'esfera d'un rellotge il·lustrant l'efecte Droste
CC BY 2.0
Imatge a wikimedia

La recursivitat es defineix com el mecanisme que permet definir una estructura per la utilització d'aquesta mateixa estructura… És una forma d'especificar un procés basant-se en la seva pròpia definició… Potser no s'entén massa, oi?

Serà millor abordar aquest concepte a partir de projectes pràctics. Us proposem dues aproximacions.

Primer farem un projecte per dibuixar un arbre utilitzant tècniques recursives i clons. Veurem la recursivitat des d'un punt de vista menys formal que les definicions anteriors. Es tracta d'anar repetint un mateix procés canviant algun paràmetre. A la natura podem observar formes recursives. Una d'elles és el creixement dels arbres que intentarem simular aquí.

El segon projecte que us proposem és sobre fractals. Un fractal és un objecte geomètric on es repeteix un mateix patró a escales i orientacions diferents. Si fem zoom sobre un objecte fractal, els elements que apareixen tornen a repetir les formes inicials. Tenen una estructura geomètrica recursiva. De les moltíssimes formes fractals nosaltres ens centrarem en el triangle de Sierpińsky.