Mòdul 1: Descobrim els clons

La programació orientada a objectes és una metodologia de programació basada, com el seu nom indica, en objectes. Podem pensar que un objecte representa de forma abstracta alguna cosa del món real. Té un conjunt d'atributs (forma, aspecte, dimensions, posició…) i mètodes (coses que pot fer o esdeveniments als quals pot respondre).

Un clon (una instància) és una rèplica d'un objecte (sprite). Quan es crea un clon aquest hereta les característiques del seu progenitor (programes, blocks propis, variables, llistes, vestits, sons…).

Els clons ens poden ser d'utilitat en diverses situacions. En veurem alguna en aquest mòdul.