Aprenentatge creatiu amb Snap! (II)

Aquesta és la continuació dels materials Aprenentatge creatiu amb Snap! (I). Continuen sent una introducció a la programació des del paradigma de l'aprenentatge creatiu i des de la pràctica (learning by doing). S'exploren conceptes de programació que no es van considerar en la primera part com ara la recursivitat, algunes característiques de la programació basada en objectes, la modificació interactiva d'imatges i de sons a partir de la modificació de la seva representació numèrica.

La programació és l'eina pròpia del món computacional que, a més d'aportar-nos un aprenentatge dins del pensament computacional, ens permet abordar qualsevol projecte que faci servir el món digital des d'un punt de vista creatiu, experimental, cooperatiu, lliure i crític.

Es pretén donar una visió introductòria, multidisciplinària i internivells.


Destinataris

Mestres i professorat de totes les especialitats i nivells educatius de l’educació primària i secundària.


Objectius

 • Utilitzar un entorn interactiu programable per desenvolupar projectes interdisciplinaris.
 • Incorporar i interconnectar en els nostres projectes tots els elements propis del món computacional: dades, estructures de programació, digital media, xarxes… i del món físic com la imatge i el so.
 • Fomentar la curiositat científica i les competències STEAM.
 • Utilitzar les estratègies pròpies del pensament computacional i del treball cooperatiu per projectes.


Continguts

 • Introducció d'algun aspecte relacionat amb la programació basada en objectes.
 • Aprofundir en el treball amb llistes.
 • La recursivitat com a estratègia de programació.
 • Importació i visualització dades per a la seva anàlisi.
 • Transformar la informació digital (Webcam i micròfon).

Índex de continguts

Crèdits

1a edició (08/01/2019) realitzada per:

 • Bernat ROMAGOSA

Amb la col·laboració de:

 • Josep FERRÀNDIZ
 • Joan GUILLÉN

Enllaços d'interès

Snap! - Pàgina oficial


Snap4Arduino - Pàgina oficial